20.BÖLGE ECZACI ODASI
Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi Hakkında

 39.A.00.002015-4092

10.09.2015

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği tarafından Birliğimize iletilen yazı ile,

Kişisel verilerin korunmasının anayasal bir hak olduğu, ancak teknolojinin hızlı ve kuralsız gelişiminin beraberinde olumlu yanlarının yanı sıra olumsuzlukları da içerdiğinin bilindiği, bu olumsuzluklar çerçevesinde sıkça kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak kullanımının, uygun olmayan paylaşımının ve satılmasının toplumsal ve bireysel mağduriyetlere yol açtığı bildirilmekte olup,

Kişisel Sağlım Verileri Çalışma Grubu tarafından ilk kez düzenlenen "Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi" nin Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir

Türk Tabipleri Birliği'nin yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Dr.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter

Yazı için tıklayınız.