20.BÖLGE ECZACI ODASI
SGK Protokolü 3.7 Maddesi Hakkında 11-06

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 22 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan Ek Protokol
ile Protokolün 3.7 maddesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Protokol eki Ek-4'de değişiklikler
yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler ve majistral formül ihtiva eden reçeteler
C grubu kapsamından çıkarılmış,
Protokol eki Ek-4'ün 14. maddesinin "n" bendine sekukinumab, ustekinumab, vedolizumab etken
maddeleri eklenmiştir.
Bu etken maddelere ait ilaçlar;
- "8699593950018" barkod numaralı Stelara Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır
Enjektor 45 mg 1x0.5 ml enjektör (ustekinumab)
- "8699593950025" barkod numaralı Stelara Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır
Enjektor 90 mg 1x1 ml enjektör (ustekinumab)
- "8699456790096" barkod numaralı Entyvio İnfuzyonluk Çözelti Konsantresi İçin Toz 300 mg 1
flakon (vedolizumab)
- "8699074790508" barkod numaralı Verxant SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 150
mg 1 flakon (sekukinumab) ‘dır.
Yukarıda belirtilen etken maddelerle ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği Reçete Tevzi
Sistemi'nde (Farmainbox) 1 Haziran 219 tarihi itibari ile "Anti-TNF Reçete Tipi"nde işlem görecek
şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu etken maddelere ait ilaçların yer aldığı reçete/icmal listelerinin Bölge
Eczacı Odalarımıza onaylatılarak Kurum'a fatura edilmesi gerekmektedir.